Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/szkolawb/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/szkolawb/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/szkolawb/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/szkolawb/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/szkolawb/maincore.php on line 39
Szkoła Podstawowa w Woli Batorskiej - Koło matematyczne

Koło matematyczne

Opiekun koła: mgr Anna Gąsłowska


Koło matematyczne skupia uczniów klas V wykazujących uzdolnienia i zainteresowania matematyczne. Spotykamy się we piątki o godzie: 12.55 w sali 8.


Główne zamierzenia:
 1. Rozwijanie zainteresowania uczniów matematyką.
 2. Umożliwienie uczniom uzdolnionym matematycznie zdobycie wiedzy i umiejętności wykraczających poza zakres programowy
Cele edukacyjne:
 • Rozbudzanie zainteresowań matematycznych.
 • Rozwijanie uzdolnień.
 • Rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań.
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i posługiwania się językiem matematycznym.
 • Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
 • Kształtowanie umiejętności matematyzowania różnych problemów naukowych i praktycznych.
 • Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych.
 • Kształtowanie nawyków dobrej organizacji pracy, staranności i dokładności oraz konieczności stałego dążenia do celu.
Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia:
 • Historia matematyki,
 • Niedziesiątkowe systemy liczenia,
 • Podzielność liczb,
 • Równania i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą,
 • Własności figur płaskich,
 • Klasyfikacja trójkątów i czworokątów,
 • Pola i obwody figur płaskich,
 • Wielościany.
 • Rozwiązywanie zadań z poprzednich edycji konkursu "Kangur matematyczny".
 • Rozwiązywanie zadań z poprzednich Kuratoryjnych Konkursów Przedmiotowych.
 • Rozwiązywanie zadań trudnych, nietypowych.
 • Gry dydaktyczne (domino lub gra planszowa, chińczyk matematyczny ).
 • Układanie krzyżówek matematycznych, kwadratów magicznych i rebusów.
 • Magiczne liczby (wróżby andrzejkowe).
 • Orgiami - układanie z papieru gwiazdki (wykorzystanie symetrii kwadratu) - pudełka w kształcie sześcianu.
 • Tangram - podział kwadratu na 7 części - układanie tangramowych figur.
 • Wykonanie bryłek na sznurku.
 • Wygenerowano w sekund: 0.01
  1,122,395 Unikalnych wizyt