Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/szkolawb/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/szkolawb/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/szkolawb/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/szkolawb/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/szkolawb/maincore.php on line 39
Szkoła Podstawowa w Woli Batorskiej - Koło Freinetowskie

Koło Freinetowskie

Zaufajcie dzieciom, bo one są twórcami swej przyszłości” - C. Freinet


Galeria Freinetowska


        W naszej szkole ciągle poszukujemy i wprowadzamy nowatorskie metody pracy dydaktyczno-wychowawczej. Działania, które podejmujemy, mają na uwadze przede wszystkim wspomaganie wielostronnego rozwoju osobowości dziecka. Dlatego też pedagogika Celestyna Freineta jest obecna w naszej szkole. Elementy jego koncepcji pedagogicznej realizujemy na co dzień we własnej pracy z dziećmi. Pedagogika ta uwzględnia wszechstronny rozwój dziecka, jego potrzeby, możliwości i naturalny sposób życia. Szanuje jego indywidualność i odrębność. Uczenie i wychowanie oparte jest na dialogu, współpracy, odpowiedzialności, tolerancji, rozwijaniu wewnętrznej motywacji, samodzielnych i grupowych doświadczeniach oraz aktywnym współuczestniczeniu uczniów.
        Swoją koncepcję pedagogiczną C. Freinet poparł szeregiem nowych i oryginalnych technik pracy szkolnej. Punktem wyjścia w swojej koncepcji uczynił swobodną ekspresję. Uważał ją za podstawowy element przygotowujący dziecko do przeżywania świata. Różnorodne formy swobodnej ekspresji: artystyczna, praktyczna, słowna, włączone w realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły w zakresie różnych treści nauczania mogą stać się w sprzyjających warunkach elementem rozwijającym wszystkie sfery osobowości dziecka.
        Z całego bogactwa technik i form wypracowanych przez Nowoczesną Szkołę Celestyna Freineta wybraliśmy kilka, które stosujemy w naszej szkole. Stwarzają one optymalne warunki rozwoju zarówno dla uczniów najzdolniejszych jak i opóźnionych w nauce i zniechęconych do pracy stałym brakiem sukcesu.
        Najczęściej stosowaną techniką w naszej szkole jest swobodna ekspresja słowna, czyli swobodny tekst. Technika ta ma ogromny udział w procesie kształcenia języka mówionego i pisanego ucznia. Treść swobodnych tekstów jest uwarunkowana przeżyciami dziecka. Jest to szczególna forma ekspresji słownej rozwijająca poczucie odpowiedzialności za własne wypowiedzi i wyzwalająca inwencję twórczą.
        Obok swobodnego tekstu najczęściej stosowaną techniką, szczególnie w klasach młodszych, jest swobodna ekspresja plastyczna, techniczna i muzyczna wykorzystująca naturalną radość tworzenia przez dzieci. Dla nas nie jest tu najważniejszy ostateczny kształt pracy, ale droga na której ona powstała. Sam proces tworzenia jest doskonałym sposobem na rozwijanie artystycznej wyobraźni oraz budzenie wiary we własne możliwości. Dziecko w atmosferze szczerości i zaufania z łatwością i prostotą ujawnia swój świat i nawiązuje kontakty.

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,100,701 Unikalnych wizyt