Informacja dla Rodziców
Dodane przez admin dnia Sierpień 13 2019 17:35:07
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice Uczniów naszej Szkoły
W roku szkolnym 2019/20 do klas 0 – VIII w naszej szkole będzie uczęszczało 310 uczniów w 17 oddziałach klasowych (w tym 2 klasy zerowe – 46 uczniów a do klas IV –VIII 166 uczniów) mając do dyspozycji 10 sal lekcyjnych pełnowymiarowych, 2 sale o mniejszym wymiarze i salę gimnastyczną.
W związku z brakiem możliwości przeniesienia siedziby Przedszkola spowodowanym koniecznością unieważnieniem przetargu (ze względu na bardzo wysoki wzrost kosztów inwestycji) wystąpi brak co najmniej 4 sal, a to spowoduje konieczność organizacji pracy szkoły w systemie dwuzmianowym. W aspekcie społecznym trudno sobie wyobrazić (w XXI wieku) powrót do kształcenia w szkole w systemie dwuzmianowym, szczególnie kiedy w odległości kilkuset metrów istnieje niewykorzystany gminny budynek szkolny, wyposażony w niezbędny sprzęt, który i tak należy utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym.
Aby zapewnić optymalne warunki pracy w szkole Organ Prowadzący na wniosek Dyrektora Szkoły zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców, po uzyskaniu zgody Kuratorium Oświaty postanowił Uchwałą Rady Miejskiej zorganizować od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. zajęcia lekcyjne dla uczniów klas IV - VIII w budynku po gimnazjum.
Organem Prowadzącym Szkołę Podstawową zlokalizowaną w dwóch budynkach jest nadal Gmina Niepołomice, szkoła posiada jedną: Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Dyrektora.
Budynek po gimnazjum i teren wokół niego jest aktualnie remontowany i pozwoli zapewnić odpowiednie i bezpieczne warunki nauki w systemie jednozmianowym dla około 200 uczniów. Uczniowie będą korzystać ze szkolnej sali gimnastycznej oraz z infrastruktury sportowej KS Batory. W budynku macierzystym szkoły pozostaną klasy 0 – III tj. 8 oddziałów.
Zaproponowane rozwiązanie pozwala zaprojektować funkcjonowanie szkoły w systemie jednozmianowym co wydaje się być warunkiem koniecznym do nowoczesnego i efektywnego kształcenia młodych ludzi i nie powoduje konieczności przemieszczania się nauczycieli.
Oficjalna informacja zostaje Państwu przedstawiona do wiadomości dopiero po opublikowaniu w dniu 7 sierpnia 2019r. Uchwały Rady Miejskiej nr X/113/19  w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Anna Gąsłowska