?yczenia ?wi?teczne i noworoczne
Dodane przez admin dnia Grudzień 26 2018 13:27:41
SZANOWNI PA?STWO!

Niech ten wyj?tkowy czas Bo?ego Narodzenia b?dzie dla Pa?stwa okresem spokoju, rado?ci i pozytywnego my?lenia.
Niech blisko?? wyj?tkowych osób dostarczy si?y na podj?cie wyzwa? Nowego Roku i mierzenia si? ze wszystkim z czym przyjdzie si? zmierzy?.
Niech niezwyk?e chwile na d?ugo zostan? w pami?ci i b?d? ?ród?em niepokonanej woli czynienia ?ycia pi?kniejszym ka?dego dnia.

WESO?YCH ?WI?T I SZCZ??LIWEGO NOWEGO ROKU 2019!!!

Anna G?s?owska