Konkurs świetlicowy "Z pieśnią do wolności"
Dodane przez admin dnia Listopad 20 2018 01:27:37
Patriotyzm jest jedną z najważniejszych postaw obywatelskich a śpiewanie pieśni legionowych, żołnierskich, harcerskich dzięki tekstom i melodii kiedyś miało budzić ducha do walki a dziś stanowi ważny element dziedzictwa narodowego. Wpisując się w obchody stulecia Niepodległej świetlica szkolna zorganizowała 15 listopada 2018 roku III Konkurs Pieśni Patriotycznej podczas którego dzieci dały piękny wyraz swojej miłości do ojczyzny poprzez śpiew. W konkursie wzięło udział 23 uczniów uczęszczających na świetlicę. Zaprezentowane pieśni patriotyczne śpiewane były solo i w grupach, z akompaniamentem lub acapella. Bardzo cieszy fakt, iż uczniowie z tak wielką chęcią i zaangażowaniem już na zajęciach świetlicowych – przygotowując się do konkursu śpiewali pieśni patriotyczne. Okazuje się, że dzisiejsi uczniowie doskonale znają tekst i rozumieją sens melodii, które zajmują szczególne miejsce w historii naszego narodu. Repertuar zachwycił wszystkich obecnych na konkursie a uczestnicy wykonywali swoje pieśni z ogromnym zaangażowaniem oraz emocjami, którym czasem towarzyszyła niewielka trema. Za swój występ mali artyści otrzymali od zgromadzonej publiczności i rodziców duże brawa, a od Dyrektor Szkoły pani Anny Gąsłowskiej pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe i słodycze. W tym roku jury, w którym zasiedli wicedyrektor Maciej Kowanec, nauczyciel języka polskiego Justyna Bielec i nauczyciel muzyki Mariola Grochot.
Magdalena Kosińska, Maria Grabowska, Katarzyna Kaźmierczak, Danuta Dudek-Wilk
Zobacz fotorelację
Kliknij tu i zobacz