Uroczyste zako?czenie Roku Szkolnego 2017/18
Dodane przez admin dnia Czerwiec 20 2018 21:18:31

Uroczyste zako?czenie Roku Szkolnego 2017/18 odb?dzie si? 22 czerwca 2018.

Porz?dek:
8.00 - Msza ?wi?ta w ko?ciele parafialnym
9.00 - uroczyste spotkanie ca?ej spo?eczno?ci szkolnej na sali gimnastycznej
10.30 - spotkania z wychowawcami klas.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !