"Jak nie czytam jak czytam"
Dodane przez admin dnia Czerwiec 16 2018 21:35:02
Czerwiec powita? nas nie tylko i?cie wakacyjn? pogod?, ale i tygodniem po?wi?conym czytaniu, które niesie ze sob? tysi?ce zalet! By w sposób szczególny zwróci? uwag? na t? istotn? kwesti?, spo?eczno?? naszej szko?y wzi??a udzia? w ogólnopolskiej akcji pt.: ,,Jak nie czytam jak czytam”.
Ide? wydarzenia jest czytanie masowe, a symbolem – pobity przez czytaj?cych rekord, dlatego te? 8 czerwca o godzinie 10.00 uczniowie wraz z nauczycielami zebrali si? na szkolnym podwórku, by skupi? si? na lekturze swojej ulubionej ksi??ki. Kiedy wyznaczony czas min??, przysz?a pora na nast?pne zadanie. Wszyscy uczestnicy wzi?li g??boki wdech i - na komend? nauczyciela - rozpocz?li g?o?ne odczytanie „Lokomotywy” Tuwima. Jedni z kartek, drudzy z pami?ci – niewa?ne. Grunt to czyta? – na wszelkie sposoby i kiedy tylko nadarzy si? okazja.
Zapraszamy do fotorelacji i…do ?wiata ksi??ek!
Justyna Bielec
Kliknij tu i zobacz