Wizyta w wiosce india?skiej w Szcyrzycu
Dodane przez admin dnia Czerwiec 16 2018 16:38:38
Na zako?czenie roku szkolnego klasa 0 i klasa II wybra?y si? na autokarow? wycieczk? do wioski india?skiej, usytuowanej w starym beskidzkim sadzie, po?ród malowniczych plenerów i ekologicznie czystych terenów Beskidu Wyspowego. Zobaczyli?my wn?trze tipi wraz z wiernymi replikami strojów india?skich sprzed 200 lat. Przymierzali?my tradycyjne nakrycia g?owy, ogl?dali?my zabawki india?skie oraz etniczne instrumenty. Zobaczyli?my tak?e r?cznie wykonane sprz?ty i misternie zdobione r?kodzie?o india?skie zrobione z tradycyjnych surowców, którymi pos?ugiwali si? Indianie w dawnych czasach. Na zako?czenie india?skiej przygody dzieci wzi??y udzia? w warsztatach r?kodzielniczych wykonuj?c pami?tkowe amulety. Dope?nieniem wycieczki by?o pieczenie kie?basek przy ognisku i zabawy na ?wie?ym powietrzu. Uczniowie zm?czeni, ale bardzo zadowoleni wrócili do szko?y.
Karolina Pucha?a, Maja Macieja
Kliknij tu i zobacz