Wizyta w bibliotece szkolnej
Dodane przez admin dnia Czerwiec 16 2018 15:28:46
„Czytanie ksi??ek to najpi?kniejsza zabawa, jak? sobie ludzko?? wymy?li?a”. Zgodnie z t? maksym?, obcowanie z ksi??k? i wprowadzenie dzieci w ?wiat literatury zaczyna si? ju? od najm?odszych lat. W celu zainspirowania czytelnictwem, dzieci z klasy 0 wzi??y udzia? w zaj?ciach w bibliotece szkolnej. Podczas spotkania najm?odsi czytelnicy wys?uchali krótkiego wyk?adu na temat zasobów, katalogów i regulaminu biblioteki. Wspólnie z pani? bibliotekark? Magdalen? Kosi?sk? zastanawiali si? jak powinni obchodzi? si? z ksi??kami. Pani bibliotekarka zaprezentowa?a dzieciom lokal biblioteczny, pokaza?a karty ksi??ek i karty czytelników. W dalszej cz??ci zaj?? dzieci poznawa?y etapy powstawania ksi??ki oraz dowiadywa?y si? o pracy autora, ilustratora i wydawcy. Z zaciekawieniem s?ucha?y informacji na temat korzystania z ksi?gozbioru oraz zasad poszanowania ksi??ki. Dowiedzieli si? tak?e jak za?o?y? kart? i sta? si? czytelnikiem. Wizyta w bibliotece pozwoli?a pozna? zawód bibliotekarza oraz da?a nadziej?, ?e dzieci wróc? w to miejsce i b?d? ch?tnie wypo?ycza? ksi??ki.
Karolina Pucha?a
Kliknij tu i zobacz
  • fotki z tego wydarzenia