Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ochrona Danych Osobowych

?WI?TUJEMY ROCZNIC?

Odblaskowa Szko?a 2018!

Kompleks sportowy „ORLIK 2012”

Projekty wspó?finansowane pezez Uni? Europejsk?

Imprezy szkolne i akcje

Konkursy organizowane przez szko??

Dla Nauczycieli

Dla Rodziców

WSPIERAMY NASZ? SZKO??

Nawigacja

Brak linków

Smog - gro?ne niebezpiecze?stwo

Dzi?ki niemu jeste?my w czo?ówce, chocia? w takiej nigdy nie chcieliby?my by?. Unosi si? w powietrzu, jest mg??, niebezpiecznymi zanieczyszczeniami powietrza – py?ami i gazami, które pochodz? m. in. ze spalin samochodowych (transport drogowy), z tego czym palimy w piecach, a tak?e z substancji wytwarzanych przez zak?ady przemys?owe. To istny truciciel ludzko?ci – smog. Aby przekona? si? o jego szkodliwo?ci, uczniowie klasy IV b i VII wzi?li udzia? w prelekcji, która odby?a si? na terenie naszej szko?y i zosta?a przeprowadzona w formie warsztatów. Na pocz?tku prowadz?cy zaproponowali uczniom gr? w skojarzenia, której g?ównym tematem by? smog. Wszyscy bardzo si? zdziwili, kiedy ujrzeli statystyki – Polska by?a w czo?ówce, ale nie by? to wygrany mecz ani zawody, lecz poziom zanieczyszcze? w Europie. Uczestnicy mogli zobaczy? tak?e wykres pewnego sk?adnika zawartego w powietrzu na terenie naszej placówki. Na szcz??cie w tym przypadku sytuacja wygl?da?a zadowalaj?co i nikt nie musia? si? niczego obawia?. Nast?pnie, odby?a si? krótka dyskusja u?wiadamiaj?ca wszystkim jak wa?ny jest rodzaj transportu, który wybieramy. Wszyscy jednog?o?nie stwierdzili, ?e najlepszy jest rower. Prowadz?cy prelekcj? wspomnieli tak?e o jeszcze jednym sposobie na popraw? jako?ci powietrza – zieleni miejskiej. Na pami?tk? spotkania uczestnicy otrzymali specjalne broszury z nazwami kwiatów oczyszczaj?cych powietrze. By?a to lekcja, która sk?oni?a do wielu refleksji. Pokaza?a, ?e tak naprawd? wiele zale?y od nas samych.
J. Bielec, Gra?yna Rosiak
Zobacz fotorelacj?
Kliknij tu i zobacz

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.00
628,461 Unikalnych wizyt