Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ochrona Danych Osobowych

?WI?TUJEMY ROCZNIC?

Odblaskowa Szko?a 2018!

Kompleks sportowy „ORLIK 2012”

Projekty wspó?finansowane pezez Uni? Europejsk?

Imprezy szkolne i akcje

Konkursy organizowane przez szko??

Dla Nauczycieli

Dla Rodziców

WSPIERAMY NASZ? SZKO??

Nawigacja

Brak linków

Z wizyt? w Centrum Piel?gnacyjno-Rehabilitacyjnym "Ostoja"

Listopad jest miesi?cem, który sk?ania do refleksji nad przemijaniem i ?yciem. My?limy o naszych relacjach z innymi, o tym co w nich najwa?niejsze. A istotna jest pami?? – ??czno?? pokole?. Relacje mi?dzy m?odymi a starszymi, które ka?dej ze stron pozwalaj? czerpa? rado?? i uczy? najwa?niejszych warto?ci. Maj?c na uwadze powy?sze aspekty, a tak?e zacie?nienie wi?zi mi?dzypokoleniowych, uczniowie klasy IVb, Vd oraz niektórzy z Vc wraz z opiekunami (J. Bielec, M. Grochot, B. Walczyk) – ju? pod koniec pa?dziernika - wybrali si? z s?siedzk? wizyt? do Centrum Piel?gnacyjno-Rehabilitacyjnego „Ostoja”. Celem odwiedzin by?o zaprezentowanie specjalnego przedstawienia opartego na popularnej sztuce japo?skiej – kamishibai, a tak?e od?piewanie piosenek, których tematem przewodnim by?o bezpiecze?stwo oraz mi?o?? do Ojczyzny. Dla uczniów by?a to tak?e pi?kna lekcja pokory. Obcowanie ze starszymi, podopiecznymi fundacji, których dotkn??a choroba nie pozosta?o bez echa w komentarzach najm?odszych, którzy po zako?czonych wyst?pach wrócili do szko?y. Widz?c wzruszenie i rado?? chorych, obserwuj?c ich cierpienie, sami zainicjowali rozmow?, która pokaza?a, ?e maj? ?wiadomo?? tego, jak wielkie znaczenie ma obecno?? drugiego cz?owieka, jak prosty gest mo?e wywo?a? u?miech u osoby, dla której los nie by? zbyt ?askawy…
J. Bielec
Zobacz fotorelacj?
Kliknij tu i zobacz

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.01
628,444 Unikalnych wizyt